KARTA PACIENTA

O projektu - kdo stojí za software Karta Pacienta

Autory softwaru Karta pacienta jsou Jiří a Pavel. Rozhodli se spojit své síly a znalosti z praxe. Jiří jako dlouholetý ředitel zdravotnického zařízení a Pavel jako zkušený programátor.

Karta pacienta tedy není software, který by vznikal od stolu v kanceláři odtržen od reality; naopak je těsně spjat s praxí a s tím, co zná každý lékař nebo sestra.

A jak to celé vzniklo?

Společnost Most k domovu, poskytuje domácí paliativní a ošetřovatelskou péči a provozuje půjčovnu pomůcek. 

„Každý den jsem viděl, kolik času tráví naše zdravotní sestry i lékaři vyplňováním dokumentace a jak je to unavující. Chceme přitom rozvíjet naši péči o pacienty, ne se utápět v byrokracii a ztrácet tak čas a energii. Proto jsem chtěl vyvinout software, který by naše každodenní problémy řešil a zároveň nám poskytl dokonalý přehled o naší práci,“ 

V úzké spolupráci s kolegou, programátorem Pavlem, tedy začali software vyvíjet. 

„Diskutovali jsme nad každým nástrojem a funkcí. Důležitá pro nás byla srozumitelnost pro uživatele a zároveň funkčnost z hlediska vyhlášek a účetnictví. Naším cílem bylo co nejvíce ulehčit lékařům a sestrám práci s administrativou,“ 

Po téměř dvou letech byla Karta pacienta naprogramována v beta verzi. Software nejprve testovali zdravotní sestry a lékaři Mostu k domovu. A protože se v praxi osvědčil – jak úsporou času, tak i peněz, rozhodli se jej tvůrci nabídnout i dalším zdravotnickým zařízením.

V průběhu času se technický tým rozšířil o dalšího ostříleného programátora Ondřeje, který do projektu přinesl nové nápady a především svoje technické dovednosti. Další významnou hnací silou vpřed je v současné době firma TopMonks s.r.o., která celý projekt zabezpečuje po IT stránce a také dodává kvalitní schopné programátory. Spojením všech těchto sil vznika společnost Cardoid Systems s.r.o, která se stará o program Karta pacienta.

„Naše práce tím nekončí. Dále budeme software aktualizovat podle podnětů uživatelů i v souladu s novými vyhláškami.“

telefon

Chcete poznat výhody Karty pacienta osobně?

Rádi vám osobně představíme funkce softwaru a zodpovíme vaše otázky. Přečtěte si reference uživatelů.