KARTA PACIENTA

Reference - zkušenosti zákazníků se software Karta Pacienta

most k domovu​     strom života​    zdislava​    anežka​    týniště​   rajhrad​     třebíč

Zdravotní ústav Most k Domovu

Systém Karta pacienta nám umožňuje vést efektivně agendu domácí péče od přijetí pacienta do vyúčtování péče.

Jeho předností jsou kontrolní mechanismy ve správě zdravotnické dokumentace s vazbou na vyúčtování. Záznamy, které píšou sestry přímo v terénu, jsou automaticky kontrolovány a je zamezeno duplicitnímu vyúčtování výkonů. Do systému můžeme přistupovat z libovolného počítače či tabletu. Potřebujeme pouze internet.

Ošetřovatelský proces.

Karta pacienta má implementovaný ošetřovatelský proces s databází NANDA diagnóz. Ke každé diagnóze lze vyhotovit ošetřovatelský plán, který se automaticky přenáší do dekurzu sestry. Sestra vyplňuje dekurz velmi jednoduchým a rychlým způsobem.

Již nepotřebujeme pracovní sílu pro vyúčtování zdravotní péče.

Elektronicky systém obsluhuje celý tým a data jsou aktuálně k dispozici dopředu na celý měsíc. V plánované péči jsou zpracovávány ekonomické výhledy již na počátku měsíce. Uzávěrka a vytvoření dávky je desetiminutový proces. Ušetříme tak 38 000 Kč/měsíc na platech zaměstnanců.

Sestry zapisují přímo u pacienta.

Systém lze ovládat pomocí počítače, notebooku nebo tabletu. Ošetřovatelský dekurz vychází z podstaty plánování a nabízí sestře objem připravených textů ve formě zaškrtávacího formuláře.

Nemusíme se starat o počítače a data.

Data jsou uložena na serveru, který obsluhuje firma poskytující program. Odpadá nám údržba databáze a intervence pro zajištění bezpečnosti dat. Celkem ušetříme 3 000 Kč/měsíc.

Pohodlné plánování intervencí s využitím digitální mapy.

Přerozdělení pacientů jiné sestře je velmi jednoduchý úkon. Přerozdělení pacientů do víkendových služeb trvá 30 sekund. Pacienty vidíme přímo na mapě.

Agenda půjčovny kompenzačních pomůcek nám pomáhá vést efektivně půjčovnu.

Automatická fakturace a evidence pomůcek je součástí agendy půjčovny. Ušetří nám to mnoho času. Smlouvu na výpůjčku muže vyhotovit každý, kdo má čas a přístup.

Jiří Kabát, ředitel společnosti

Hospicová péče svaté Zdislavy

Software Karta pacienta je přesně šitý pro organizace typu domácí hospic či homecare organizace.

Pravidelně každý měsíc v něm připravujeme podklady pro pojišťovnu. Kartotéka pacientů je velmi přehledná a obsahuje veškeré informace o našem klientovi. Vytvoření poukazů a příprava dekurzů je rychlá. Vedení sesterské dokumentace nezabere sestře v terénu mnoho času, velmi přínosné je zpětné nahlížení do dokumentace přímo v terénu. Perfektně propojená kniha jízd s přesným záznamem výjezdu sestry,to vše nám na konci měsíce velmi rychle vytvoří podklady pro vyúčtování "cestovného".

IT podpora je vždy rychlá a ochotna pomoci vyřešit problém či vylepšit fungování systému.

Jana Vohlídalová , vrchní sestra

telefon

Chcete poznat výhody Karty pacienta osobně?

Rádi vám osobně představíme funkce softwaru a zodpovíme vaše otázky. Přečtěte si, kdo za Kartou pacienta stojí.